services

چگونه خانه خود را بسازیم – درس 2 – قسمت ساختمان – قسمت چهارم

دکوراسیون داخلی اتاق خواب بیشترین نگرانی در هر طراحی خانه خواهد بود. طراحی اتاق خواب باید به گونه ای باشد که پابرهنه دویدن مکانی آرام و آرام باشد. اتاق خواب یکی از اتاق هایی است که اجباری است و نه رنگ آمیزی روشن زیر. دلیل آن این است که رنگ های روشن اثر آرامش بخشی…